Foreningens historie

Lidt data fra Odd-Fellow Foreningen Svend Gjønges historie.

Af beretningen til storlogemødet i 1920 fremgår det, at broder storsire Petrus Beyer, den 20. januar 1920, som det står formuleret, er citeret for, at han ”gav sit minde til”, at Odd-Fellow Foreningen Svend Gjønge i Faxe kunne institueres.

10. februar 1920: Broder deputeret storsire Christian Skeel autoriserer foreningens første kassebog, som han skriver, ”med 479 paginerede sider”.

Af kassebogen fremgår at der var 22 brødre som havde betalt indskud på 10 kr..

Ved udgangen af 1920 havde 28 brødre betalt indskud.

Foreningens moderloge var den gang broderloge nr. 22, Niels Juel i Køge. I dag er foreningens moderloge broderloge nr. 12, Herluf Trolle i Næstved.

Kontingentet var den gang 2,– kr. i kvartalet, og det var ikke ualmindeligt at brødre betalte forud.

Af håndbogen fra 1922 fremgår det, at foreningens stiftelsesdag er 18. februar 1920.

Igennem årene har medlemstallet svinget noget, og er i øjeblikket 14 brødre.(september 2011).

Foreningens månedlige møder afholdes 2. onsdag, p.t. i lejede lokaler Grunderupvej 26, 4683 Rønnede, og ledes af en valgt Styrelse som består af

  • Formand broder Henrik H. Lund, broderloge nr. 6. Eureka, København.
  • Sekretær broder Søren P. Ambjørn, broderloge nr. 107 Suså, Næstved.
  • Kasserer broder Leif Larsen, broderloge 65 Morgenstjernen, Haslev.

Derudover udnævner styrelsen en Kapellan, en Organist, en Vagt og en Restauratør.