Forening versa loge

Hvad er forskellen på en Odd-Fellow Forening, og en Odd-Fellow Loge?

En Odd-Fellow foreningen er starten på en kommende Odd-Fellow Loge, og tanken om at danne en forening opstår typisk når et antal Odd-Fellow brødre i et geografisk område ønsker at danne deres egen loge og dermed bl.a. få kortere afstande til den nye loge.

Typisk består sådan en gruppe af medlemmer fra flere loger, som fælles for dem er, udover det geografiske, at de altså er logebrødre i forvejen.

En gang for år tilbage var det blot en forudsætning, at denne kreds af brødre bestod af mindst 5 som havde deres loges 3. grad.

Der var den gang ingen formelle regler om, hvor lang tid en forening kunne vedblive med at være en forening, før man skulle danne loge.

I de senere år er der lavet regler på området, men de gælder alene for nye foreninger, og for foreninger på steder, hvor der i forvejen findes et logehjem (en ordensbygning).

De ”nye” foreninger får en frist på 3 år, til at nå frem til en egentlig dannelse af loge på stedet.

For at kunne danne en Odd-Fellow Loge kræves et medlemstal på minimum 40 medlemmer.

Det skal ses i sammenhæng med, at en loge ledes af 18 embedsmænd, med hver deres forskellige funktioner.