Om Foreningen

Kontingent

betales for et helt år af gangen og andrager pt. kr. 300,-.

Kontingentet bedes indbetalt på foreningens bankkonto

Reg.nr. 2320 Kontonr. 0320102545

inden udgangen af Februar måned.

Husk at angive dit navn i meddelelses feltet.