Velkommen til Odd Fellow foreningen
Svend Gjønge, Faxe

Foreningen har til formål at arbejde for Odd Fellow Ordenens fremgang, at virke instruerende og samlende på de under dens virkekreds hørende brødre, og når forholdene tillader det, at føre disse frem til dannelsen af en ny loge under I.O.O.F.

Foreningens møder afholdes hver den anden onsdag i månederne September – Maj.

Ønsker du at besøge Odd Fellow Foreningen Svend Gjønge, bedes du venligst meddele dette til formanden senest mandagen før mødet.

Odd Fellow Foreningen Svend Gjønge har stoppet aktiviteterne pr. 31/12-2013.

Denne Web side, vil i en årrække blive bevaret af historiske hensyn. Skulle du have nogen spørgsmål vedrørende Odd Fellow Foreningen Svend Gjønge er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig.

Med Broderlig hilsen i VKS

Henrik Lund